http://www.mohosz.hu

 

A Csaba-tó horgászrendje 2023. évre


MATRÓZ SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET

 

CSABA TÓ HORGÁSZRENDJE 2023.

 

Érvényes 2023. február 1-től a 2023. horgászévre a Csaba tó területére, a 2023. évi Országos Horgászrend szabályozásával együttesen.

 

Reméljük, hogy a horgászat minél több horgász számára a sportszerű eszközökkel és módszerekkel történő halfogást jelenti. Horgásztársainktól kérjük a halakkal szembeni kíméletes bánásmódot, a szabadidő vízparton való kulturált eltöltését, a természet és a vízi-és vízparti környezet megóvását.

 

1. A horgászat feltétele:

 

1.1.A Csaba-tavon történő horgászat kizárólag horgászkártya, állami horgászjegy és területi jegy birtokában engedélyezett. A területi jegyet váltott horgász a horgászati tevékenység megkezdésével elismeri, hogy a horgászat megkezdése előtt a helyi horgászrendet megismerte és azt maradéktalanul betartja.

 

1.2. Az éves területi engedély váltásának feltétele: Matróz Sporthorgász Egyesületi tagság megléte, és az adott évre vonatkozó tagdíj megfizetése.

 

1.3. A horgász a horgászat során köteles magánál tartani a személyazonosság megállapítására alkalmas fényképes igazolványt.

 

1.4. A horgászjegyet másra átruházni tilos!

 

1.5. Elveszett engedélyt nem pótolunk. A fogási napló elvesztése esetén új területi jegyet egyedi elbírálás után biztosítunk!

 

1.6. Felnőtt éves területi horgászjegy birtokosa egyszerre maximum 2 bottal, és botonként legfeljebb három horoggal ellátott horgászkészséggel horgászhat. A felnőtt horgász által a fogási napló érvényességi ideje alatt kifogható és elvihető összes hal mennyisége 62kg.

 

A 20kg feletti harcsa nem számít bele az összfogásba.

 

- nemes halakból: naponta 3db, azonban egy halfajból legfeljebb 2db

 

- egyéb halakból: naponta 3kg,

 

továbbá a darabszám-korlátozással védett halakból a horgászat napján és az azt megelőző hat naptári napon összesen maximum 5 darab tartható meg.

 

Adott napon 3db nemes hal kifogása és megtartása után a horgászatot be kell fejezni! A területi engedély 62kg összfogás elérésekor érvényét veszíti, a Csaba-tavon a következő év január 31-ig a kvótát elérőnek tilos horgászni!

 

1.7. Kedvezményezett éves területi horgászjegy birtokosa (az a 10. életévét betöltött 18 év alatti, valamint az adott naptári évben 18. életévét betöltő gyermek horgásznak nem minősülő, állami horgászvizsgával, horgászegyesületi tagsággal rendelkező személy- nők, 70 évet betöltött személy) egyszerre maximum 1 bottal, és legfeljebb három horoggal ellátott horgászkészséggel horgászhat.

 

A kedvezményezett horgász által a fogási napló érvényességi ideje alatt kifogható és elvihető összes hal mennyisége 35kg.

 

A 20kg feletti harcsa nem számít bele az összfogásba.

 

- nemes halakból: naponta 2db

 

- egyéb halakból: naponta 3kg,

 

továbbá a darabszám-korlátozással védett halakból a horgászat napján és az azt megelőző hat naptári napon összesen maximum 4 darab tartható meg.

 

Adott napon 2db nemes hal kifogása és megtartása után a horgászatot be kell fejezni!

 

A 35kg összfogás elérésekor a területi engedély érvényét veszíti, a Csaba-tavon a következő év január 31-ig a kvótát elérőnek tilos horgászni!

 

1.8. Kedvezményezett 80év feletti éves területi horgászjegy birtokosa (az váltás napján betöltötte a 80. életévet) egyszerre maximum 2 bottal, és legfeljebb három horoggal ellátott horgászkészséggel horgászhat.

 

A kedvezményezett horgász által a fogási napló érvényességi ideje alatt kifogható és elvihető összes hal mennyisége 35kg.

 

A 20kg feletti harcsa nem számít bele az összfogásba.

 

- nemes halakból: naponta 2db

 

- egyéb halakból: naponta 3kg,

 

továbbá a darabszám-korlátozással védett halakból a horgászat napján és az azt megelőző hat naptári napon összesen maximum 4 darab tartható meg.

 

Adott napon 2db nemes hal kifogása és megtartása után a horgászatot be kell fejezni!

 

A 35kg összfogás elérésekor a területi engedély érvényét veszíti, a Csaba-tavon a következő év január 31-ig a kvótát elérőnek tilos horgászni!

 

1.9. Gyermek éves területi horgászjegy birtokosa (horgászvizsgával nem rendelkező személy, aki a 3. életévét már betöltötte, de a 10. életévét az adott év december 31. napjáig még nem tölti be és szülője vagy hozzátartozója az egyesület tagja) csak felnőtt korú személy felügyelete mellett, 1 db egyágú horoggal szerelt orsó nélküli úszós készséggel ”spicbottal”, napkeltétől napnyugtáig horgászhat.

 

- egyéb halakból naponta 2kg, évente összesen 15kg vihető el.

 

A 15kg összfogás elérésekor a területi engedély érvényét veszíti, a Csaba-tavon a következő év január 31-ig a kvótát elérőnek tilos horgászni!

 

1.10. Felnőtt 24 órás területi horgászjegy birtokosa egyszerre maximum 2 bottal, és botonként legfeljebb három horoggal ellátott horgászkészséggel horgászhat.

 

- nemes halakból: naponta 2db, maximum 6kg összsúllyal (pl. 3,8kg ponty+2,2kg amur)

 

- egyéb halakból: naponta 3kg,

 

továbbá a darabszám-korlátozással védett halakból a horgászat napján és az azt megelőző hat naptári napon összesen maximum 5 darab tartható meg.

 

Adott napon 2db nemes hal kifogása és megtartása után a horgászatot be kell fejezni és a horgászjegyet a gyűjtőládába kell elhelyezni!

 

Attól a horgásztól aki a területi jegyet nem helyezi a gyűjtőládába, a következő alkalommal a területi jegy váltása megtagadható.

 

1.11. Felnőtt 48 órás területi horgászjegy birtokosa egyszerre maximum 2 bottal, és botonként legfeljebb három horoggal ellátott horgászkészséggel horgászhat.

 

- nemes halakból: 24 órás időtartamban 2db,(maximum 6kg együttes súllyal) összesen 4db,

 

- egyéb halakból: 24 órás időtartamban 3kg, összesen 6 kg,

 

továbbá a darabszám-korlátozással védett halakból a horgászat napján és az azt megelőző hat naptári napon összesen maximum 5 darab tartható meg.

 

A jegy érvényességi időtartama alatt 4db nemes hal kifogása és megtartása után a horgászatot be kell fejezni és a horgászjegyet a gyűjtőládába kell elhelyezni!

 

Attól a horgásztól aki a területi jegyet nem helyezi a gyűjtőládába, a következő alkalommal a területi jegy váltása megtagadható.

 

1.12. Kedvezményezett 24 órás területi horgászjegy birtokosa (az a 10. életévét betöltött 18 év alatti, valamint az adott naptári évben 18. életévét betöltő gyermek horgásznak nem minősülő, állami horgászvizsgával, horgászegyesületi tagsággal rendelkező személy, nők, 70 évet betöltött személy, turista horgászjegy váltására jogosult személy) egyszerre maximum 1 bottal, és legfeljebb három horoggal ellátott horgászkészséggel horgászhat.

 

- nemes halakból: naponta 1db, maximum 5kg súllyal

 

- egyéb halakból: naponta 3kg,

 

továbbá a darabszám-korlátozással védett halakból a horgászat napján és az azt megelőző hat naptári napon összesen maximum 4 darab tartható meg.

 

Adott napon 1db nemes hal kifogása és megtartása után a horgászatot be kell fejezni, és a horgászjegyet a gyűjtőládába kell elhelyezni!

 

Attól a horgásztól aki a területi jegyet nem helyezi a gyűjtőládába, a következő alkalommal a területi jegy váltása megtagadható.

 

1.13. Gyermek 24 órás területi horgászjegy birtokosa (horgászvizsgával nem rendelkező személy, aki a 3. életévét már betöltötte, de a 10. életévét az adott év december 31. napjáig még nem tölti be és szülője, hozzátartozója vagy kísérője az egyesület tagja) csak felnőtt korú személy felügyelete mellett, 1 db egyágú horoggal szerelt orsó nélküli úszós készséggel ”spicbottal”, napkeltétől napnyugtáig horgászhat.

 

- egyéb halakból naponta 2kg tartható meg, a horgászat befejeztével a napijegyet a gyűjtőládába kell elhelyezni! Attól a horgásztól aki a területi jegyet nem helyezi a gyűjtőládába, a következő alkalommal a területi jegy váltása megtagadható.

 

1.14. Az éves területi jeggyel rendelkező horgász más típusú területi jegyet nem válthat.

 

1.15. A horgász által elvihető hal mennyisége a területi jegy típusának megfelelően maximalizált. Amennyiben a tag napijegyekkel kezdi az évben a horgászatot és csak később vált éves területi engedélyt, akkor az összesen elvihető hal mennyisége a területi jegy kvótájának megfelelő.

 

2. A horgászat rendje:

 

2.1. A Csaba-tavon a táblával jelölt bérelt helyek kivételével foglalt hely nincs, a horgászhely elfoglalása érkezési sorrendben történik.

 

Az éves területi jeggyel rendelkezők a táblával jelölt horgászhelyeket is elfoglalhatják, azonban azt a bérlő kiérkezése esetén haladéktalanul át kell adni.

 

A felnőtt 24 órás, a felnőtt 48 órás, a kedvezményezett-turista 24 órás és a gyermek 24 órás horgászjeggyel a táblával jelölt helyeken tilos horgászni!

 

2.2. Fajlagos tilalmi időszakban a pontyot kivéve tilos a tilalommal védett halfajra horgászni.

 

2.3. Tilos minden olyan horgászmódszer alkalmazása, amelynek eredményeként a horog nem a hal szájába akad. Minden kívülről és nem a fejrészen akadt halat kötelező a vízbe visszahelyezni, azt megtartani tilos.

 

2.4. Amennyiben ismétlődően méreten aluli (méretkorlátozás alá eső, de azt el nem érő) hal akad horogra, akkor a horgász módszert és/vagy horgászhelyet köteles váltani.

 

2.5. Fonott főzsinór használata kizárólag harcsa és busa horgászata, valamint pergető horgászat esetén engedélyezett!

 

2.6. Csukára történő horgászat esetén drótelőke és 1db háromágú horog, harcsa horgászatánál 1db alsó kiegészítő háromágú horog használata engedélyezett!

 

2.7. Bojlis ill. nagyhalas horgászatnál a halbölcső használata kötelező! A versenyek kivételével elvárt a mikro-szakállas ill. szakáll nélküli horog használata.

 

2.8. A bevetett készséget őrizetlenül hagyni szigorúan tilos!

 

2.9. Etető hajó használata, etetett hely bólyázása tilos!

 

2.10. A vízparton a horgász kutyát kizárólag napkeltétől napnyugtáig, és csak pórázon tarthat!

 

2.11. Csónakból történő horgászat csak harcsára történő kuttyogtató módszerrel napkeltétőlnapnyugtáig, vezetőségi engedéllyel és kizárólag felnőtt éves területi engedéllyel rendelkező tagoknak lehet. A horgászat megkezdésének feltétele az előzetes nyilatkozat kitöltése.

 

- Kuttyogtatni a tavon péntek 18 órától vasárnap 18 óráig szigorúan tilos!

 

- A kuttyogtatás alkalmával egyidőben a tavon maximum 2db csónak tartózkodhat.

 

2.12. Léki horgászat és a befagyott tavon való tartózkodás tilos!

 

2.13. A horgászhelyen sátor felállítása engedélyezett, azonban azt a vízpart területéről a horgászat befejezésekor haladéktalanul el kell távolítani (kivétel a bérelt helyek)!

 

2.14. Halmatrac (min. 2cm vastag, vízlepergető bevonat), és sebfertőtlenítő használata kötelező!

 

2.15. A horgász köteles magánál 0,1kg pontosságú halmérleget, mérőszallagot és tollat tartani!

 

2.16. Sötédedés után a horgászhelyet kötelező megvilágítani!

 

2.17. Stéget, más horgászalkamatosságot építeni, a vízpart környezetét megváltoztatni tilos!

 

2.18. A vízparton hangoskodni, szemetelni és szemetes helyen horgászni tilos!

 

A szemetes helyen horgászó személytől a területi jegy bevonásra kerül. A horgász köteles a horgászhelyet tisztán hátrahagyni. Ennek érdekében a keletkezett hulladékot köteles elszállítani.

 

2.19. A horgászhelyeken a tűzgyújtás közvetlenül a talajon tilos!

 

3.Területi korlátozás:

 

3.1. Tilos a horgászat a tó Szabadkígyós – Fás tó felőli végén táblával jelzett, kibólyázott területen /kíméleti terület/!

 

3.2. Szervezett horgászversenyek idejére a Csaba-tó bizonyos területei a verseny résztvevői részére lezárásra kerülhetnek. Ezekben az időszakokban, a kitáblázott területeken más horgászok számára a horgászat tilos, a már ott horgászók halőri felszólításra kötelesek helyüket a verseny időtartamára elhagyni. Ezekről az időpontokról és helyszínekről az egyesület a honlapján folyamatosan tájékoztatást ad.

 

4. Fajlagos tilalmi idők, súly, méret és darabszám korlátozás:

 

4.1. A törvényben meghatározott fajlagos tilalmi időszakokra és a kifogható legkisebb méretekre vonatkozó szabályok az állami jegy- és fogási naplóban találhatóak.

 

Ettől eltérően -

 

4.2. A Csaba-tavon a ponty fajlagos tilalma feloldva.

 

4.3. Compó megtartása egész évben tilos!

 

4.4. A 8kg alatti harcsát, a 5kg-ot elérő pontyot, a 7kg-ot elérő amúrt, a 2kg-ot elérő dévérkeszeget a mérlegelés után azonnal vissza kell engedni.

 

4.5. A Csaba-tavon az alábbi fajok vonatkozásában a következő legkisebb kifogható méretek vannak érvényben:

 

- ponty: legkisebb 35cm

 

- amur: legkisebb 50cm

 

- csuka: legkisebb 50cm

 

- süllő: legkisebb 40cm

 

- balin: legkisebb 40cm

 

4.6. Ragadozó halakból naponta legfeljebb 2db vihető el.

 

5. Törpeharcsát kifogása után szigorúan tilos visszaengedni!

 

6. Amúrra a nemes halakra, ezüstkárászra az egyéb halakra vonatkozó szabályokat kell

 

alkalmazni.

 

7. A kifogott hal értékesítése, gazdasági cseréje,vízparton történő elajándékozása SZIGORÚAN TILOS!

 

8. A Matróz Sporthorgász Egyesület helyi horgászrendjének tagok részéről történő megsértése a területi jegy azonnali bevonásával és fegyelmi eljárás megindításával jár.

 

A tagsággal nem rendelkező horgászok részéről a Matróz Sporthorgász Egyesület helyi horgászrendjének megsértése a területi jegy azonnali bevonásával jár. Az orvhalászat bűncselekményének elkövetése, szemetelés és a kifogott hal értékesítése esetén az elkövetőt 5 évre, a halgazdálkodási törvény vagy a helyi horgászrend 2 éven belüli 2 alkalommal történő megsértése esetén 3 évre eltilthatja a területi jegy váltásától.

 

9. Az ellenőrök a tó területén indokolt esetben ellenőrizhetik a tagok és vendégeik járműveit.

 

10. A Matróz Sporthorgász Egyesület évente minimum 4 alkalommal környezetvédelmi napot tart, melyből 2 alkalommal kötelező a részvétel. Gyülekezés Matróz sörözőnél 7,30 órakor.

 

A meghirdetett négy környezetvédelmi napból kettőn kötelező a részvétel. A részvétel érvényességének feltétele a hozott szerszám /lapát, gereblye…/!

 

11. A tó körül lévő nád vágása kizárólag az egyesület által szervezett, előre meghirdetett időpontban és módon lehetséges.

 

12. A Csaba-tó horgászrendjében nem szabályozott esetekben a MOHOSZ Országos Horgászrendje, valamint a halászatról és horgászatról szóló törvényben (HHTV) és a végrehajtására vonatkozó rendeletekben foglaltak betartása kötelező!

 

Békéscsaba, 2023. január 15.


Oldal létrehozási idõ: 0.0683 másodperc, 0.0114 lekérdezési idõ.