http://www.mohosz.hu

 

Tisztelt Sporttársak!


Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik adójuk 1%-ával támogatták egyesületünket. A felajánlott összeg az elmúlt évben 136 176,- forint volt, mely összeget az egyesület halasításra fordította.
Kérjük Önöket, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-ával továbbra is támogassák Egyesületünket.

Adószámunk: 18372582-1-04

Köszönettel

A Vezetőség


Telepítés 1. ütemTelepites1uteme_LR.jpg
Hozzászólás: 0

Tisztelt Tagtársak!

 

Korábban tájékoztattuk Önöket, hogy két tagunk írásbeli kérelmére az egyesület elnöksége az egyesületünk három tagja ellen kizárásos eljárás lefolytatását rendelte el.

A vizsgálat alatt az érintettek mellett több tagunkat is meghallgattuk.

Az eljárás eredményéről és az elnökség határozatáról az alábbi tájékoztatást adom.

Egyesületünk három tagja az egyesületünk tagjait valótlan állításokkal keresték meg ill. zaklatták, esetenként megfenyegették. Emiatt több tagunk is panasszal élt.
Önös érdekektől vezérelve, az egyesület és annak elnökségének szándékos lejáratására szervezkedtek. Mindez nem összeegyeztethető az alapszabály 9. pontjában foglaltakkal. Tevékenységükkel súlyosan veszélyeztetik az egyesület céljainak megvalósítását, az alapszabályának II./1. b,c,e pontjában foglaltakat.

Az eljárást lezártuk és a Matróz Sporthorgász Egyesület elnöksége 2022.12.22. nappal a következő határozatot hozta.

A Matróz Sporthorgász Egyesület elnöksége V. L., T. L., B.  T. tagokat a Matróz Sporthorgász Egyesületből kizárja.

A kizáró határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.


Tisztelettel: Fekete Károly elnök


Hozzászólás: 0

TISZTELT SPORTTÁRS!

Tájékoztatjuk, hogy a Matróz Sporthorgász Egyesület a 2023. évi beszámoló közgyűlését 2023. január 15-én 8:00 órától tartja a Körösvidéki Horgászegyesületek Szövetségének székházában – 5600 Békéscsaba, Bajza u. 11. szám alatti 1. emeleti előadóteremben.

Napirendi pontok:
1.)Elnök-titkári beszámoló
2.) Gazdasági felelős beszámolója
3.) Fegyelmi Bizottság beszámolója
4.) Felügyelő Bizottság beszámolója
5.) A Jelölő Bizottság beszámolója, Vezetőség választás
6.) 2022. évi költségvetés ismertetése, megtárgyalása, elfogadása
7.) 2023. évi tervek, változások ismertetése, elfogadása
8.) Hozzászólások, egyebek.

Határozatképtelenség esetén a fenti napirendi pontok megtartásával, a megismételt Közgyűlés ugyanazon a helyszínen 2023. január 15-én 8:30 órakor kerül megrendezésre.
Felhívjuk figyelmét, hogy a megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz.

A 2022. évi fogási naplók leadásának határideje: 2023. február 28.
Helye: Csaba-tó elejénél lévő út melletti oszlopon lévő szürke gyűjtőláda vagy a Békéscsaba, Vandháti út 28. sz. postai úton ill. a személyesen a postaládába bedobva.

A 2023. évi engedélyek váltásának időpontjai 2023.02.04., 02.11., 02.18., 02.25. napokon 10:00-17:00-ig,
03.04. napon 10:00-15:00-ig, a Jaminai Közösségi Házban, Békéscsaba, Orosházi út 101. sz. alatt.
Az engedélyek váltása sorszámmal történik. Sorszámosztás az engedély váltásának napján 8:00-tól.
2023.02.04-én azon tagjaink válthatnak engedélyt, akik a 2022. évi fogási naplójukat 2023. január 20-ig leadják.
A helytelenül összesített fogási naplókat a tulajdonosának javításra visszaadjuk az engedély váltásának napján. Engedély váltására a javított fogási napló leadását követő hét szombati napján lesz leghamarabb lehetőség.

Kérjük továbbá Önöket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával továbbra is támogassák egyesületünket.
Adószámunk: 18372582-1-04

Tisztelettel: Fekete Károly a Matróz Sporthorgász Egyesület elnöke

Hozzászólás: 0

Tisztelt Tagtársak!

 

A januárban esedékes éves rendes közgyűlésünk egyben tisztújító közgyűlés is lesz.

Ennek apropóján sajnálatos események zajlanak az egyesületünkben.

Mindez megegyezik a 2012. évben történtekkel, amikor szintén a vezetőség választását megelőző évben megpróbálták lejáratni az egyesület akkori elnökét.
Egyesületünk egyik tagja ugyanúgy résztvevője volt az akkori eseményeknek, mint most.

Három tagunk önös érdektől vezérelve megpróbálja az egyesület elnökségét és az egyesületet lejáratni. Egyesületünk tagjait valótlan állításokkal keresik meg illetve zaklatják, esetenként megfenyegetik. Emiatt több tagunk is panasszal élt.
Az egyesület elnökségének szándékos lejáratására történő szervezkedés, az egyesület tagjainak valótlan állításokkal történő megkeresése, zaklatása, fenyegetése nem összeegyeztethető az alapszabály 9. pontjában foglaltakkal. Tevékenységükkel súlyosan veszélyezteti az egyesület céljainak megvalósítását, az alapszabályának II./1. b,c,e pontjában foglaltakat.

Két tagunk írásbeli kérelmére az egyesület elnöksége a három tag ellen kizárásos eljárás lefolytatását rendelte el 2022. november 24-én.

A vizsgálat alatt az érintettek mellett több tagunkat is meghallgatjuk.

Az eljárás eredményéről és az elnökség határozatáról tájékoztatni fogjuk tagjainkat.

 

Tisztelettel: Fekete Károly elnök


37377.jpg


Hozzászólás: 0Standard és preferált őshonos halfajok telepítése, visszatelepítése pályázatPalyazat_kozzetetele_LR.jpg
Telepites_1_LR.jpgtelepites_2_1LR.jpg
Hozzászólás: 0Mohosz engedély árak 2023Tisztelt Sporttársak!

A MOHOSZ a 2022. október 28-i választmánya döntött a tagszövetségi és egyesületi területi és kiegészítő jegyek, valamint az egyesületi tagdíjak ármeghatározásának 2023. évi kötelező érvényű, illetve ajánlott kereteiről.

Az áremelés mértékét tartalmazó minta táblázat az alábbiakban látható.

 

Engedelyarak_MOHOSZ_LR.jpg

 

A jelentős áremelést a halak és az egyéb költségek rendkívül gyors növekedése teszi indokolttá. A hal ára csak az elmúlt egy év alatt több mint 70%-al emelkedett.

 

A választmány döntésének figyelembevételével alakítjuk ki a 2023. évi egyesületi díjainkat.

 

A 2023. évi engedély árakat, a változásokat és az új tisztségviselők személyét a januári közgyűlésen fogjuk megtárgyalni és elfogadni.

 

Üdvözlettel:

 

Matróz Sporthorgász Egyesület vezetősége

 


Hozzászólás: 0Őszi telepítésekTisztelt Sporttársak!

 

A tervezett őszi haltelepítések a következő ütemezésben történtek ill.

még folyamatban vannak.

 

1. ütemben október 10-én 1021 kg, 1,7 kg átlagsúlyú ponty került a tóba a KHESZ Ecsegfalvi Halgazdaságából.

2. ütemben  október 26-án 3125 kg, 2,7kg átlagsúlyú 3nyaras ponty,

3. ütemben  október 27-én 2002 kg, 2,7kg átlagsúlyú 3nyaras ponty,

4. ütemben október 29-én 199 kg vegyes keszeg tóba helyezésére került sor.

A 2, 3, 4. ütem halait a Biharugrai Halgazdaság biztosította.

Az 5. ütemben még 1800 kg vegyes keszeget tervezünk telepíteni.


Tisztelettel:

Matróz Sporthorgász Egyesület vezetősége


Hozzászólás: 0Őszi telepítésTisztelt Sporttársak!

 

2021. év őszén a MOHOSZ jelentős összeggel támogatta a tagegyesületeinek haltelepítését.

 

Ennek következményeként a halgazdaságokban kevés hal maradt, ami a 2022. év tavaszán jelentős halhiányt okozott.

 

Így ez év tavaszán mindössze 10q 3nyaras ponty került a tóba.

 

A jelentős aszály következtében a halgazdaságok egy részében csökkent a halmennyiség, a takarmányárak megemelkedtek.

 

Mindez jelentősen megemelte az őszre várható halárakat. A 3 évvel ezelőtti 650,-Ft/kg-os ár mára ~1600,- Ft/kg-ra emelkedett.

 

A megfelelő mennyiségű telepítés érdekében már nyár elején felvettük a kapcsolatot a KHESZ és a Biharugrai Halgazdaság képviselőivel.

 

Egyeztetéseinknek megfelelően október végén, november elején tudnak 3nyaras pontyot és megfelelő mennyiségű vegyes keszegállományt biztosítani egyesületünk részére.

 

A telepítés tervezett mennyisége:

 

- ponty 50-60q

 

- keszeg 20q

 

Mindenkinek jó horgászatot kívánunk.

 

Matróz Sporthorgász Egyesület vezetősége


Hozzászólás: 0Mengyán Béla emlékversenyKedves Tagtársaink, Sporttársak!

 

A Matróz Horgászegyesület augusztus 27-én megtartotta ez évi második horgászversenyét.

 

A horgászverseny a "Mengyán Béla emlékverseny" nevet viselte.

A gyülekezőt követően megemlékeztünk a verseny névadójáról, majd a sorsolás következett.

A versenyen a 49 nevezőből 45 aktív versenyző vett részt, melynek időtartama 8 óra volt.

Az időjárás nem kímélte a versenyzőket, szikrázó napsütés volt és 36 fokot mutatott a hőmérő napközben.

Mérlegelésekkor hűsítőkkel segítettük a versenyzőket.

A fogások az előző évi eredményeket meghaladva a következőképp alakultak:

 

Az összfogás: 213,32 kg

Átlag fogás: 4,74kg

 

A helyezettek és az eredményeik a következők:

 

1. hely: Lovas László  33,86kg

2. hely: Zsótér Péter  25,67kg

3. hely: Bodó Ferenc 22,03kg

 

Legnagyob hal:   Bodó Ferenc   4,0kg-os amur

 

Az első három helyezett és a legnagyobb hal kifogója serleg és vásárlási utalvány jutalomban részesült.

A  vándorserleget 1 évig Lovas László sporttársunk birtokolja.

Minden résztvevő és segítő emlékérmet kapott.

 

Az eredményhirdetést követően sültkolbásszal, valamint hideg italokkal vendégeltük meg a résztvevőket.

Reméljük mindenki jól érezte magát.

Legközelebb is szeretettel várjuk tagtársainkat, és arra biztatunk mindenkit, hogy minél többen jelentkezzenek és vegyenek részt a versenyeinken.

 

Köszönet a résztvevőknek, Sebestyén János tanácsadónak, Gajda Imre és Knyihár János séfeknek, Egeresi László, Mészáros Zoltán, Tóth Zoltán, Túróczi János segítőknek, és mindenkinek aki munkájával hozzájárult a nap sikeréhez.

 

 

Támogatóink: Kárpáti Viktor, Vasas Norbert, Hargita horgászbolt, Mező Gábor.

 


Matróz Sporthorgász Egyesület vezetőségeHelyezettek_K.jpg

A séfek csapata_K.jpg

A séfek összhangban_K.jpg

Mérlegelők összhangban_K.jpg


Hozzászólás: 0

Tisztelt Sporttársak!

A május 24-i keddi napon megtörtént a tervezett 5000 db süllőivadék telepítése. Bízunk a süllőállomány további erősödésében.

Az oldalunkon a menüpontok alatt megtalálják a 2022. évi előzetes versenynaptárt.
Kérem, hogy akik szabadságot kívánnak kivenni többnapos horgászathoz, vagy baráti összejövetelt kívánnak szervezni, azok vegyék figyelembe az időpontokat.

Megkérjük a tagjainkat, hogy a horgászhelyeken, a péntek 17 órától vasárnap 18 óráig a belsőégésű motoros berendezések (fűnyíró, fűkasza stb.) használatának tilalmát tartsák be!

Sporttársi üdvözlettel:

Matróz Sporthorgász Egyesület vezetősége

Hozzászólás: 0Oldal:  [1] 2 3 4
Oldal létrehozási idõ: 0.0973 másodperc, 0.0149 lekérdezési idõ.